Преглед на файлове

Added the license info in README

Abhinav Sarkar преди 11 години
родител
ревизия
ffebf29ec3
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      README.mdown

+ 2
- 0
README.mdown Целия файл

@@ -1,6 +1,8 @@
1 1
 SpelHelper provides additional functionalities to work with
2 2
 [Spring Expression Language (SpEL)][1].
3 3
 
4
+SpelHelper is available under GNU Lesser General Public License (GNU LGPL).
5
+
4 6
 The addition functionalities provided are:
5 7
 
6 8
 1. Implicit methods

Loading…
Отказ
Запис