Преглед на файлове

[maven-release-plugin] prepare release SpelHelper-1.0

Abhinav Sarkar преди 10 години
родител
ревизия
36a3ea0400
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 3 реда
  1. 2
    3
      pom.xml

+ 2
- 3
pom.xml Целия файл

@@ -1,10 +1,9 @@
1
-<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
2
- xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
1
+<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
3 2
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4 3
 
5 4
  <groupId>net.abhinavsarkar</groupId>
6 5
  <artifactId>SpelHelper</artifactId>
7
- <version>1.0-SNAPSHOT</version>
6
+ <version>1.0</version>
8 7
  <packaging>jar</packaging>
9 8
 
10 9
  <name>SpelHelper</name>

Loading…
Отказ
Запис