Преглед на файлове

Added Surefire-Report plugin for test reports

Abhinav Sarkar преди 11 години
родител
ревизия
293a0dffda
променени са 1 файла, в които са добавени 13 реда и са изтрити 0 реда
 1. 13
  0
    pom.xml

+ 13
- 0
pom.xml Целия файл

@@ -101,6 +101,19 @@
101 101
   </includes>
102 102
   </configuration>
103 103
  </plugin>
104
+  <plugin>
105
+  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
106
+  <artifactId>maven-surefire-report-plugin</artifactId>
107
+  <version>2.5</version>
108
+  <executions>
109
+   <execution>
110
+    <phase>test</phase>
111
+    <goals>
112
+     <goal>report-only</goal>
113
+    </goals>
114
+   </execution>
115
+  </executions>
116
+  </plugin>
104 117
  </plugins>
105 118
 
106 119
  <resources>

Loading…
Отказ
Запис