Tool to transform OLTP database schemas to OLAP database schemas automatically
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

CurrentPackageDescription.hs 1.1KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 1. {-# LANGUAGE NoImplicitPrelude #-}
 2. {-# LANGUAGE CPP #-}
 3. module Distribution.CurrentPackageDescription
 4. ( currentPackageDescription
 5. , getField
 6. ) where
 7. import Prelude.Compat
 8. import Distribution.PackageDescription
 9. import Distribution.PackageDescription.Parse
 10. import Distribution.Verbosity
 11. import Data.List (isSuffixOf)
 12. import Language.Haskell.TH (stringE, runIO, Q, Exp)
 13. import System.Directory (getCurrentDirectory, getDirectoryContents)
 14. getField :: (PackageDescription -> String) -> Q Exp
 15. getField f = runIO currentPackageDescription >>= stringE . f
 16. currentPackageDescription :: IO PackageDescription
 17. currentPackageDescription = fmap packageDescription $ do
 18. dir <- getCurrentDirectory
 19. cs <- cabalFiles dir
 20. case cs of
 21. #if MIN_VERSION_base(4,10,0)
 22. (c:_) -> readGenericPackageDescription silent c
 23. #else
 24. (c:_) -> readPackageDescription silent c
 25. #endif
 26. [] -> error $ "Couldn't find a cabal file in the current working directory (" ++ dir ++ ")"
 27. cabalFiles :: FilePath -> IO [FilePath]
 28. cabalFiles dir = filter (".cabal" `isSuffixOf`) <$> getDirectoryContents dir