Преглед на файлове

RELEASES: add host list

Jonathan Daugherty преди 2 години
родител
ревизия
2553f94078
променени са 1 файла, в които са добавени 13 реда и са изтрити 0 реда
  1. 13
    0
      RELEASES.md

+ 13
- 0
RELEASES.md Целия файл

@@ -56,3 +56,16 @@ the platforms on which binary distributions will be built.
56 56
 10. Tweet about the release using the `@matterhorn_chat` account:
57 57
     "We're pleased to announce the release of Matterhorn version <VERSION> for @mattermosthq!
58 58
     Get it at https://github.com/matterhorn-chat/matterhorn/releases/tag/<VERSION>"
59
+
60
+Release Hosts
61
+=============
62
+
63
+OS X:
64
+* `gala.galois.com`
65
+* `fuji.galois.com`
66
+
67
+Ubuntu:
68
+* `vm-35-59.eic.galois.com`
69
+
70
+Fedora:
71
+* `vm-35-58.eic.galois.com`

Loading…
Отказ
Запис