A simple IRC bot written in Haskell
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

18 wiersze
399 B

#!/bin/bash
set -x #echo on
cabal sandbox init
cd hask-irc-core
cabal sandbox init --sandbox=../.cabal-sandbox
cd ..
cd hask-irc-handlers
cabal sandbox init --sandbox=../.cabal-sandbox
cabal sandbox add-source ../hask-irc-core/
cd ..
cd hask-irc-runner
cabal sandbox init --sandbox=../.cabal-sandbox
cabal sandbox add-source ../hask-irc-core/
cabal sandbox add-source ../hask-irc-handlers/
cd ..