22 Incheckningar (master)
 

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Abhinav Sarkar 2fccc97094 re-factoring, added limit on story cache size. 12 år sedan
  Abhinav Sarkar 8aff3915e8 refactoring and reformatting. 12 år sedan
  Abhinav Sarkar 629914c24b Did some code cleanup and refactoring. 12 år sedan
  Abhinav Sarkar 86c3cab652 changed the id in install.rdf back to diggsidebar@abhin4v.myinfo.ws 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 40ef0910fb added small previews 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 80bdad3432 added previews 13 år sedan
  Abhinav Sarkar ec73b6baaf changed default preferences 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 451de29542 added license and toolbar button. 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 7a6d415228 made changes in menu structure 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 507406c079 more changes in UI. added notification-on-error feature 13 år sedan
  Abhinav Sarkar fc0419fc57 made changes in UI 13 år sedan
  Abhinav Sarkar cd689e8948 more refactoring 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 4a260ec737 fixed a bug in story filtering code 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 04a1088a4a changed the method to show the description of stories 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 0aa71851ef Refactored JS to use observer-notifier system. 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 3d33406796 refactored Javascript and make related changes in other files 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 5b4693e621 moved html template to xbl component 13 år sedan
  Abhinav Sarkar b9d6c2f9a2 git-svn-id: file:///tmp/snv/trunk@6 12951d8a-c33d-4b7c-b961-822215c816 13 år sedan
  Abhinav Sarkar a72ed0292c changed the Digg API data format from XML to JSON. 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 5aaa7b03f8 updated manifest for development environment 13 år sedan
  Abhinav Sarkar f3fb4ab6f5 checked in version 0.5.1 13 år sedan
  Abhinav Sarkar 5c2a65caa7 Initial directory structure. 13 år sedan