Преглед на файлове

changed default preferences

git-svn-id: file:///tmp/snv/trunk@17 12951d8a-c33d-4b7c-b961-822215c816
Abhinav Sarkar преди 13 години
родител
ревизия
ec73b6baaf
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 3 реда
  1. 1
    3
      defaults/preferences/defaults.js

+ 1
- 3
defaults/preferences/defaults.js Целия файл

@@ -1,3 +1 @@
1
-pref("extensions.diggsidebar@abhinavsarkar.net.endpoint", "");
2
-pref("extensions.diggsidebar@abhinavsarkar.net.updateinterval", 30000);
3
-pref("extensions.diggsidebar@abhinavsarkar.net.updateintervaldecay", 0);
1
+pref("extensions.diggsidebar@abhinavsarkar.net.endpoint", "/all");

Loading…
Отказ
Запис