Bladeren bron

faster Solution for 5

Abhinav Sarkar 2 jaren geleden
bovenliggende
commit
780d339a68
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 7 en 7 verwijderingen
 1. 7
  7
    5/5.hs

+ 7
- 7
5/5.hs Bestand weergeven

@@ -25,20 +25,20 @@ simplify acc s
25 25
     then simplify acc (S.drop 2 s)
26 26
     else simplify (acc |> x) (S.drop 1 s)
27 27
 
28
-collapse :: S.Seq Char -> Int
28
+collapse :: S.Seq Char -> S.Seq Char
29 29
 collapse s =
30 30
  let simplified = simplify S.empty s
31 31
  in if S.length simplified == S.length s
32
-   then S.length s
32
+   then s
33 33
   else collapse simplified
34 34
 
35
-betterCollapse :: S.Seq Char -> (Char, Int)
35
+betterCollapse :: S.Seq Char -> S.Seq Char
36 36
 betterCollapse s =
37
- minimumBy (compare `on` snd)
38
- . map (\c -> (c, collapse $ S.filter (\c' -> toLower c' /= toLower c) s))
37
+ minimumBy (compare `on` S.length)
38
+ . map (\c -> collapse $ S.filter (\c' -> toLower c' /= toLower c) s)
39 39
  $ ['a' .. 'z']
40 40
 
41 41
 main = do
42 42
  input <- S.fromList . filter (/= '\n') <$> getContents
43
- putStrLn $ "Size = " ++ show (collapse input)
44
- putStrLn $ "Better Size = " ++ show (betterCollapse input)
43
+ putStrLn $ "Size = " ++ show (S.length $ collapse input)
44
+ putStrLn $ "Better Size = " ++ show (S.length $ betterCollapse (collapse input))

Laden…
Annuleren
Opslaan